Szemétszállítás

Tisztelt Magyarhomorogi Lakosok!

Tájékozatjuk Önöket, hogy a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás döntése értelmében 2008. szeptember 1.-étől a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás díja ürítésenként bruttó 315 Ft-ra, azaz az eddigi negyedévi 3475. Ft-ról 4095. Ft-ra emelkedik.

A Társulás döntött arról is, hogy a fenti időponttól kezdve megszűnik az ún. közös edényzethasználat lehetősége és az évente egyszeri lomtalanítás is.

Magyarhomorog községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti díjakat csak 2008. október 1.-jei hatállyal vezeti be. A korábbi díj és az új díj 2008. szeptember hónapra jutó különbözetét a település egésze vonatkozásban az Önkormányzat saját költségvetése terhére átvállalja, ami egyébként komoly anyagi terheket ró az Önkormányzatra is.

A Társulás döntése ellen a környék településeinek vezetői egységesen felszólaltak és megtettük a szükséges kezdeményezéseket a fenti helyzet megváltoztatására.

Magyarhomorog, 2008. szeptember 2.

Tisztelettel:

Nagy Barna
polgármester