2008. július 1-én megalakult a Körösszegapáti-Magyarhomorog Körjegyzőség. Ezzel egyidőben kialakításra került Magyarhomorogon az Ügyfélszolgálati Iroda. Az iroda kialakításának az volt a célja, hogy az állampolgárok jogai ne csorbuljanak és továbbra is helyben teljes körű maradjon az ügyintézés.

Az Iroda felépítése a következőképpen alakult.

1. iroda

Minden nap 8-12 óráig a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársa, Kácsándiné Oláh Gyöngyi segíti az ügyfeleket az alábbiakban:

 • Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás (levélírás, telefonos ügyintézés)
 • Gáz-, illetve villanyóraállások bejelentése
 • Gázár támogatásához igénylőlap kitöltése
 • Kórházi szakrendelésre időpont kérése
 • Családi konfliktusok megoldásában lehetőség szerinti segítségnyújtása
 • Önéletrajzírás
 • A beérkezett jelzések alapján felkeressük az érintett személyt, illetve családját a különböző szolgáltatásokról való tájékoztatás érdekében
 • Az aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel együttműködési megállapodás megkötése, tájékoztatása az igényelhető szociális ellátásokról
 • A különböző kérelmek, támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás, melyek a következők:
 • Időskorúak járadéka,
 • Rendszeres szociális segély,
 • Lakásfenntartói támogatás,
 • Ápolási díj,
 • Átmeneti segély,
 • Közgyógyellátás,
 • Egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság,
 • Közlekedési támogatás,
 • Rendszeres, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
 • Öregségi-, özvegyi-, rokkant nyugdíj elbírálásához igénybejelentő lap kitöltése,
 • Családi pótlék igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltése,
 • GYES, GYED, Anyasági támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében való segítségnyújtás.

2. iroda

Kulcsár Anita igazgatási előadó hétfőtől péntekig 8-12 óráig tájékoztatja az ügyfeleket az ügyintézés menetéről az alábbi témákban:

 • Igazolások kérése
 • Hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek intézése
 • Lakcímbejelentés
 • Pénztári kifizetések
 • Hivatalos ügyek intézésével kapcsolatos kérdések
 • Közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentése
 • Hirdetmények
 • Kérelmek, panaszok, írásbeli benyújtása, jegyzőkönyv felvétele
 • Anyakönyvvezetéssel kapcsolatos ügyek intézésének kérése
 • A polgármester ügyfélfogadásának időpont egyeztetése
 • Egyéb ügyek

3. iroda

Nagy Barna polgármester hivatalos ügyfélfogadási ideje kedd 9-12 óráig(egyébként minden nap), amikor fogadja a lakosokat az esetleges problémák vagy észrevételek megbeszélése érdekében.

4. iroda

Dr. Tóth Ágnes körjegyző helyettes minden nap 8-12 óráig, ugyanitt kedden és pénteken dr. Illés-Tóth Zoltán körjegyző nyújt tájékoztatást és folytat érdemi ügyintézést a következő tárgykörökben:

 • Hagyatéki leltár felvétele
 • Igazolások kiállítása
 • Adóügyek
 • Jegyzői hatáskörbe tartozó lakossági panaszok intézése
 • Engedélyek kiadása
 • Tájékoztatás jogi-állami ügyekben

Az anyakönyvek kiállítása Magyarhomorogon az Ügyfélszolgálati Irodában történik, előre egyeztetett időpontban a 2. irodában.

Elérhetőség:

4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.
Polgármester telefonszáma: 06-54/704-598
Körjegyző telefonszáma: 06-54/704-500
Ügyintéző telefonszáma: 06-54/704-602
Fax:06-54/704-609

E-mail: pmhiv.mhom@freemail.hu, pmhiv.mhom@hotmail.com