Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Körösszegapáti-Magyarhomorog Körjegyzőség Magyarhomorogi Ügyfélszolgálati Irodáján a bejárat felőli 1. irodában hétfőtől-péntekig 8-12 óráig a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat egyik munkatársa (Kácsándiné Oláh Gyöngyi) nyújt segítséget az alábbi ügyekben:

– Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás (levélírás, telefonos ügyintézés)
– Gáz-, illetve villanyóraállások bejelentése
– Gázár támogatásához igénylőlap kitöltése
– Kórházi szakrendelésre időpont kérése
– Családi konfliktusok megoldásában lehetőség szerinti segítségnyújtása
– Önéletrajzírás
– A beérkezett jelzések alapján felkeressük az érintett személyt, illetve családját a különböző szolgáltatásokról való tájékoztatás érdekében
– Az aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel együttműködési megállapodás megkötése, tájékoztatása az igényelhető szociális ellátásokról
– A különböző kérelmek, támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás, melyek a következők:
– Időskorúak járadéka,
– Rendszeres szociális segély,
– Lakásfenntartói támogatás,
– Ápolási díj,
– Átmeneti segély,
– Közgyógyellátás,
– Egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság,
– Közlekedési támogatás,
– Rendszeres, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
– Öregségi-, özvegyi-, rokkant nyugdíj elbírálásához igénybejelentő lap kitöltése,
– Családi pótlék igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltése,
– GYES, GYED, Anyasági támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében való segítségnyújtás.

Magyarhomorog, 2008. október 20.

Nagy Barna
polgármester