A Körjegyzőség működése

2008. július 1-én megalakult a Körösszegapáti-Magyarhomorog Körjegyzőség. Ezzel egyidőben kialakításra került Magyarhomorogon az Ügyfélszolgálati Iroda. Az iroda kialakításának az volt a célja, hogy az állampolgárok jogai ne csorbuljanak és továbbra is helyben teljes körű maradjon az ügyintézés.

Az Iroda felépítése a következőképpen alakult.

1. iroda

Minden nap 8-12 óráig a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat munkatársa, Kácsándiné Oláh Gyöngyi segíti az ügyfeleket az alábbiakban:

– Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás (levélírás, telefonos ügyintézés)
– Gáz-, illetve villanyóraállások bejelentése
– Gázár támogatásához igénylőlap kitöltése
– Kórházi szakrendelésre időpont kérése
– Családi konfliktusok megoldásában lehetőség szerinti segítségnyújtása
– Önéletrajzírás
– A beérkezett jelzések alapján felkeressük az érintett személyt, illetve családját a különböző szolgáltatásokról való tájékoztatás érdekében
– Az aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel együttműködési megállapodás megkötése, tájékoztatása az igényelhető szociális ellátásokról
– A különböző kérelmek, támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás, melyek a következők:
– Időskorúak járadéka,
– Rendszeres szociális segély,
– Lakásfenntartói támogatás,
– Ápolási díj,
– Átmeneti segély,
– Közgyógyellátás,
– Egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság,
– Közlekedési támogatás,
– Rendszeres, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
– Öregségi-, özvegyi-, rokkant nyugdíj elbírálásához igénybejelentő lap kitöltése,
– Családi pótlék igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltése,
– GYES, GYED, Anyasági támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltésében való segítségnyújtás.

2. iroda

Kulcsár Anita igazgatási előadó hétfőtől péntekig 8-12 óráig tájékoztatja az ügyfeleket az ügyintézés menetéről az alábbi témákban:
– Igazolások kérése
– Hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyek intézése
– Lakcímbejelentés
– Pénztári kifizetések
– Hivatalos ügyek intézésével kapcsolatos kérdések
– Közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentése
– Hirdetmények
– Kérelmek, panaszok, írásbeli benyújtása, jegyzőkönyv felvétele
– Anyakönyvvezetéssel kapcsolatos ügyek intézésének kérése
– A polgármester ügyfélfogadásának időpont egyeztetése
– Egyéb ügyek

3. iroda

Nagy Barna polgármester hivatalos ügyfélfogadási ideje kedd 9-12 óráig(egyébként minden nap), amikor fogadja a lakosokat az esetleges problémák vagy észrevételek megbeszélése érdekében.

4. iroda

Dr. Tóth Ágnes körjegyző helyettes minden nap 8-12 óráig, ugyanitt kedden és pénteken dr. Illés-Tóth Zoltán körjegyző nyújt tájékoztatást és folytat érdemi ügyintézést a következő tárgykörökben:

– Hagyatéki leltár felvétele
– Igazolások kiállítása
– Adóügyek
– Jegyzői hatáskörbe tartozó lakossági panaszok intézése
– Engedélyek kiadása
– Tájékoztatás jogi-állami ügyekben

Az anyakönyvek kiállítása Magyarhomorogon az Ügyfélszolgálati Irodában történik, előre egyeztetett időpontban a 2. irodában.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Ágnes
körjegyző helyettes