Köszönet

Magyarhomorog Község Önkormányzata a közmunkaprogram keretében kevés embernek tud munkalehetőséget biztosítani, bár a feladatok elvégzéséhez szükség lenne több ember munkájára. Egész évben, ha nehezen is, de meg tudjuk oldani a településen a kaszálást, parkkapálást, intézményekben folyó munkák segítését, de a téli tüzelőnek szánt szalma behordását nem tudjuk önerőből megoldani, csak külső segítséggel. Ilyenkor szükség van a szülők, gazdálkodók, jó szándékú segíteni akaró emberek munkájára. De örömmel mondhatom, hogy eddig minden évben elegendő mennyiségű árpa- repce- és búzaszalma területet ajánlottak fel helybeli és környező település gazdálkodói. Volt, aki nemcsak a szalmát ajánlotta, hanem még a szállításban is segített. A nagyobb területekről a behordáshoz    
– igaz sok egyeztetés után- mindig összejött elegendő jármű és kézi erő is biztosítva lett.  A Községi Önkormányzat és az intézményei tanulói, dolgozói, lakói nevében köszönöm mindenki munkáját, köszönöm azt, hogy felajánlásaikkal, segítségükkel biztosítva lett az intézményeink téli tüzelője.

Köszönet a következő segítőknek:

Szalmát felajánlók 2011.-ben: Nagy János, Csongrádi Gergely, Papp Lajos, Polgár József, Bihari István, Erdei Balázs, Kerekes Péter, Györfi Balázs, Kiss György, Horváth János,  Bere István Komádi, Mészáros Bálint Komádi, Horváth Attila Körösnagyharsány

Báláztak, szállítani segítettek traktorral, tehergépjárművel vagy pótkocsit adtak kölcsön
Nagy János, Papp Lajos, Barabás Károly, Csongrádi Gergely, Csongrádi Péter, Kiss György
Kiss György ifj., Erdei Balázs, Tóth Tibor, Szaporán Gyula, Horváth János Komádi, Seprenyi Lajos Zsadány, Kóti Balázs, Máté József Körösnagyharsány

Kézierővel segítettek : Harsányi László, Török Mihály, Laczkó Zoltán , Demeter Gyula ifj.
Tarsoly Attila, Tarsoly Sándor Ferenc, ifj. Barabás Károly, Cs Balogh József, Herter László, Tarsoly Zoltán ifj, Hajdú Róbert Körösnagyharsány, Horváth Attila Körösnagyharsány, Rácz Szabolcs Körösnagyharsány, Lesi Annamária Körösnagyharsány

A felajánlott szalma területet összegyűjtötte, bálázás menetét és a szállítást megszervezte

Csongrádi Gergelyné – segítője Kiss György és Cseke József

Önkormányzat közalkalmazottai és közmunkásai, akik részt vettek a szalma behordásában
Csigai Zoltán, Veres Zoltán, Cseke József, Tarsoly Attila, Bereczki Sándor, Kenderesi Barnabás, Mészáros Csaba, Laczkó Krisztián, Fekete Gyula, Takács Imre, Csonki Bálint
Madarász László, Török Imre, Papp Dániel

Községi Önkormányzat nevében:

Barabás Károlyné
polgármester

Kapcsolódó képgaléria >>