Magyarhomorog Községi Önkormányzat intézmény vezető hirdetmény

Magyarhomorog Községi Önkormányzat  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyarhomorogi Idősek Otthona  intézményvezető (magasabb vezető)  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012.01.16 – 2017.01.15.-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4137 Magyarhomorog, Árpád utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– Ellátja az intézményvezetői feladatokat, így különösen: – gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók felett, – megszervezi és irányítja az intézmény alapító okiratában és működési engedélyében meghatározott szociális ellátásokat, takarékos gazdálkodást folytat és azt ellenőrzi.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.