Napelemekkel termelnek energiát Magyarhomorogon

Napelemekkel termelnek energiát Magyarhomorogon

Napelemekkel termelnek energiát MagyarhomorogonÚj „funkcióval” bővül a magyarhomorogi iskola és óvoda, hiszen ezután már nem csak a gyerekeknek adnak helyet, hanem részt vállalnak a település energiaracionalizálásban is az épületek tetejére kihelyezett napelemek révén. Magyarhomorog Önkormányzata 14 778 100.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Helyi hő-, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében.
A beruházásból az óvoda épületén napelemes rendszer kiépítésére került sor. A támogatási intenzitás 85%.

Hazánkban a Környezet-és Energia Operatív Program (KEOP) által meghirdetett pályázatok vissza nem térítendő támogatást nyújtanak azok részére, akiknek fontos az energiaracionalizálás és a megújuló energiaforrások használata.

A KEOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével. Általános cél a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia termelés szerepének növelése az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése.

E célkitűzéseket szem előtt tartva, Magyarhomorog Község Önkormányzata 2011-ben az energiaköltségek csökkentése jegyében környezetbarát beruházás megvalósításába kezdett.
A pályázat révén elnyert több mint 14 millió forint támogatásból az iskola és óvoda épületén napelemes rendszer kiépítése valósult meg. Az óvoda magas áramfelhasználásából eredő fenntartási költségeinek racionalizálása érdekében egy költség- és energia hatékony megoldás mellett döntöttek. Így valósították meg a napelemes villamos energia előállítását, mely egyben egy környezetbarát energiatermelés módszer bevezetését is jelenti. A 11,52 kW-os teljesítményű napelemes rendszer által előállított villamos energia éves szinten 13 248 kWh.

Az Önkormányzata a beruházás megvalósításával biztosította az óvoda épületének energiaracionalizálását, mellyel jelentős rezsiköltséget takarít meg és jó példaként szolgál a térségben hasonló projektek megvalósításához.

Kedvezményezett: Magyarhomorog Község Önkormányzata (4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.)

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.ujszechenyiterv.gov.hu

Napelemekkel termelnek energiát Magyarhomorogon