Bio és Megújuló Energiafelhasználás a Kistérségi Startmunka mintaprogram 2013-2014

A projekt tervezett költsége összesen: 21.449.735,- Ft
összes közvetlen költség:4.580.003,- Ft,

A programban 15 fő közfoglalkoztatott  ebből 8 fő szakképzett és 7 fő segédmunkást  foglalkoztatunk . Községünk az elmúlt években már áttért a szalmatüzelésre ezzel mindegy évi 8-10 millió forint megtakarítást ér el a fűtési költségben.  Ezen fűtési móddal az Iskola az Óvoda, a Művelődési ház az Idősek otthona és a Hivatal épületének fűtése megoldott.   A 5 db meglévő kazán üzemeltetése azonban csak  kézi erővel biztosítható, ezért egy 24 órás üzemeltetéshez minimum 5 fő fűtő alkalmazása szükséges. A téli tüzelő előállítása kezelése beraktározásához minimum 10 ember munkájára van szükség. A mezőgazdaságban megtermelt gabona növények szalmájának bebálázása, beszállítása , raktározása, valamint A fűtési idényben a kazánokhoz történő szállítása bizony csak kézi erővel oldható meg.  A gabonaszalmán kívül a kukoricaszár , a külterületi utak és csatornák mentén található cserjék és nád is kiváló fűtőanyag a kazánjainkhoz. Az anyagok tárolása és kezelése a  rendelkezésünkre álló Március-telepi raktár helyiségeiben biztosítható. A fűtés hatásfokának növelése és használati meleg víz előállítása érdekében  terveztük 4 db 1000 l-es puffer tartály beépítését.  Mint mindenki számára   ismert a gáz napról napra drágább, így a  gázfűtést korszerű és alternatív fűtési móddal váltottuk ki  A szakképzett fűtők közül már több ért el vagy közelít a nyugdíjkorhatárhoz ezért a folyamatos szakképzett személyek biztosításához  képzésben 10 fő részvételét tervezzük. Így lehetőséget biztosítunk arra, hogy későbbiek folyamán a jó szakembereket és a startprogram keretében kiváló munkát és teljesítményt nyújtókat, lehetőségeinkhez mérten állandó munkakörben főállásban is foglalkoztatni tudjuk . Terveink szerint ez mintegy 5-7 fő állandó megélhetését és munkahelyét biztosítaná.