Illegális hulladéklerakó felszámolás A Kistérségi Startmunka mintaprogramban 2013-2014

A projekt tervezett költsége összesen: 16.207.488,- Ft

összes közvetlen költség:3.922.248,- Ft,

Községünk az elmúlt években már felszámolt hulladéklerakó bezárásával a heti rendszerességgel szervezett szemétszállítás ellenére több helyen illegális hulladéklerakóban nagyobb mennyiségű építési törmelék és kommunális hulladék halmozódott fel.  Több évre visszamenőleg a Március- telep egy részén jelentős mennyiségű mintegy 150- 200 tonna elhagyott hulladék található. Az elszállítására kapott ajánlat azonban nagyon magas összegű, ezért a szemét elszállítását a Berettyóújfalui hulladéklerakóba az önkormányzat saját erőgépével kívánja megoldani . Az önkormányzat tulajdonában álló MTZ traktorral és pótkocsival . Az illegális hulladéklerakók felszámolására a program ideje alatt a munkások segítségével takarítjuk el a község közigazgatási területén illegálisan elhelyezett hulladékot és építési törmeléket. A munka elvégzését a környezetvédelmi irányelvek és jogszabályi kötelezettség is megköveteli.    A programban 12 fő foglalkoztatott ebből  2 fő szakképzett és 10 fő rakodó munkást kívánunk foglalkoztatni.     A folyamatos elszállítással a meglévők felszámolása, újak kialakulásának megelőzése és a település tiszta környezetének megőrzése a célunk.