Fogy az idő az egységes kérelem benyújtására

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai április eleje óta a gazdálkodók igényeihez igazított ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket az egységes kérelem (EK) gördülékeny benyújtása érdekében.
Az egységes kérelem beadási határideje 2015. május 15.

A 2015. május 16. és június 9. között történő benyújtás esetén a támogatási összeg munkanaponként a késedelmi szankcióval, 1 százalékkal csökken.
A 2015. június 9-ét követően beadott egységes kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.A benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2015. május 31-ig lehet módosítani.
A kérelem csak akkor nyújtható be,ha az igényelt támogatható terület összege meghaladja az 1hektárt,ezen belül a minimális táblaméret 0,25 hektár lehet.
A területalapú támogatást a terület jogszerű földhasználója igényelheti, azaz aki 2015. június 9-én a földhivatali nyilvántartásban földhasználóként szerepel.
Állatalapú támogatások esetén az ENAR-ban bejegyzett állatok tartója jogosult a kérelem benyújtására.
Az új EK jelentős változásokat hozott: a gazdálkodóknak sok új feltételnek kell megfelelni és új támogatási jogcímeken is igényelhetnek támogatást.
Fontos új elem a zöldítés: 10-30 hektárszántóterület esetén legalább 2 növény,30 hektár szántó fölött legalább 3 növény termesztése szükséges,illetve 15 hektárt meghaladó szántóterületenlegalább 5% ökológiai célterületet kell kijelölni (EFA).
Az állattartóknak újdonság, hogy a támogatási kérelem atermeléshez kötött anyatehén-tartás, hízottbika-tartás,az átmeneti nemzeti anyatehén-tartás valamint a termeléshez kötött anyajuhtartás és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatási kérelemis2015. április 1. és május 15. között nyújtható be az egységes kérelemben,ezzel a papír alapú támogatásigénylés megszűnt.
Szintén új elem,hogy a 2008. után a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre 2015-től a jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatást (SAPS) is igényelhetnek az egységes kérelem keretében.

Az alábbi dokumentumok szükségesek az egységes kérelem benyújtásához:
MVH által 2009.évben vagy azt követően kiadott jelszó.
Anyajuhtartás támogatás igénylése esetén az instruktori igazolás,szarvasmarhára vonatkozó jogcímek esetén a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kitöltött K0795 nyomtatvány másolata, mely igazolja, hogy a tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.
Tejhasznú tehén támogatást kistermelők is igényelhetnek,ebben az esetben a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kiállított kistermelői igazolást kell csatolni.
Zöldségnövény, ipari zöldségnövény,szemes vagy szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetében
– minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vétőmag címke másolata;
–termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége, a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;
– szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata(kivéve spárga,torma,mezei borsó termesztés).

A gazdaság mindenmezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényel rá. A bejelentés elmulasztása szankciót vonhat maga után. Amennyiben a gazdálkodó a táblán öntözést végez vagy termesztő berendezés alatt termel, azt jelezni kell a megfelelő adatmezőben. A másodvetés tervezett időpontját is meg kell adni és későbbiekben a tényleges vetés adatait is be kell jelenteni az egységes kérelem felületén.
Szeretnénk felhívni figyelmet, hogy a fenti információk, kötelezettségek nem teljes körűek, a pontos előírásokért, valamint a felmerülő kérdéseikkel,kérjükforduljanak bizalommal a NAK falugazdászaihoz(www.nak.hu), NAK Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság ügyfélszolgálat:4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 1.
A 2015.évi egységes kérelem igen összetett, benyújtása időigényes. Kérjük, a gazdálkodókat, hogy ne hagyják a benyújtási határidő végére a kérelmek kitöltését, mielőbb keressék fel a falugazdászokat időpont-egyeztetés céljából.