BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén