Ügyrendi, Közbeszerzési és Gazdasági Bizottság:
Tagjai: Szitkó Brigitta elnök, Bodnár Mihály tag, Csongrádi Péter tag