Idén tavasszal (2008) elszaporodtak a betörések, lopások. Ekkor a lakosok előbb felkeresték Vajda Károly volt alpolgármestert, majd rajta keresztül a polgármestert. Javasolták, kezdeményezték az 5 éve működését szüneteltető polgárőrség újraszervezését.

Június 5-én volt az alakuló ülés, ahol 42 fővel megalakították a Magyarhomorogi Polgárőr Egyesületet, megválasztották a tisztségviselőket, a polgárőrség vezetőjét és a két csoportvezetőt.
A Polgárőrség vezetőjének egyhangúan Vajda Károlyt, csoportvezetőnek szintén egyhangúan Cseke Józsefet és Veres Zoltánt választották.

A polgármester kezdeményezésére a község Képviselő-testülete 500 ezer forintot szavazott meg a polgárőröknek. Az összegből egy használt Suzuki gépkocsit és az induláshoz szükséges alapvető felszereléseket vásároltak. Az önkormányzat vállalta a benzinköltségen kívül a gépkocsi teljes fenntartását, így például a vizsgáztatást, biztosításkötést és a szükséges nagyjavításokat.

Közben minden szükséges hivatalos dokumentációt beszereztek, így szeptember végére már hivatalosan is működhetett a polgárőr szolgálat.

A település lakóinak érdeke, hogy rend legyen a faluban, hogy az idős emberek és a lakosság minden tagja biztonságban tudhassa meglévő javait.
Az október elsejei polgárőr gyűlésen javaslatként hangzott el, hogy lakásonként 80 Ft-tal, azaz évi 960 Ft-tal, a vállakozók 800 Ft-tal, azaz évi 9600 Ft-tal járuljanak hozzá a szervezet működésének támogatásához.

A támogatók az OTP-nél az alábbi számlaszámra fizethetik be adományaikat: OTP 11738132-20010568

Ezen a gyűlésen megjelent Lingvay Csaba rendőr alezredes, Berettyóújfalu rendőrkapitánya, aki elmondta: a megjelenteknek segíteni kell a rendőrség munkáját, és ők is támogatják a polgárőrök tevékenységét. Együtt kell működni a lakossággal, mert a helyiek is nagyon sokat segíthetnek. Fel kell hívni a figyelmüket, hogy a megelőzés sokat jelent.

Tóth Attila, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke többek között elmondta, ritkaság az az arány ami Magyarhomorogon fellelhető, hogy 970 lakosból 54 fő az önkéntes szervezet tagja.
Nagy Barna polgármester elmondta, nagy szükség van a polgárőrök munkájára, éberségükre, mert a nyugalom és a biztonság nagy kincs egy település életében, és az is lényeges, hogy a községben 11 ő van rendőri állományban, akik állandó lakói a településnek, az ő munkájukra, tapasztalataikra is számíthatnak a polgárőrség tagjai.

Jelenleg a létszám 54 fő, akik három csoportban kezdték meg a munkájukat október elsejétől. A három csoportvezető Vajda Károly, Cseke József és Veres Zoltán. Egy Magyarhomorog Polgárőrség felirattal ellátott gépkocsi áll a rendelkezésükre azoknak, akik szolgálatba lépnek.

Ezek az emberek, akik önként, ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejüket és éjszakájukat feláldozva védik községünk lakóinak biztonságát, természetesen mindent és mindenkit nem képesek megvédeni, lesznek ügyeskedők, akik túl akarnak járni minden törvényes határon.

Meggyőződésem, hogy köszönettel tartozunk minden polgárőr áldozatos munkájáért.

Adószám: 18997068-1-09

Elnök: Veres Zoltán Elérhetősége: 06-30-555-4812

Elnökhelyettes: Mészáros László
Elérhetősége: 06-30-425-3553
Titkár: Miklós József
Elérhetősége: 06-30-289-4661, 06-30-621-4563

Szolgálat: 06-30-621-4564

A hivatalos számlaszám: OTP 11738132-20010568