A Magyarhomorogi Református Egyházközség pecsétjében az 1885. évszám szerepel, ami arra utalhat, hogy ettől az évtől teljesen önálló egyházközség lett Magyarhomorog, ahol több száz éve élnek reformátusok, a korábbi időkben az írásos emlékek szerint a köznemesi rangú Tarsoly család leszármazottai alkották minden időben az egyházközség nyilvántartott egyháztagjainak nagyobb részét. Napjainkban a településen az egyetlen működő keresztyén vallási közösség a református, amelynek több mint 200 felnőttkorú, önálló, nyilvántartott egyháztagja van, ez a szám a 2000. év, vagyis az ezredforduló után néhány évvel még több mint 300 fő volt. Ez az adat mutatja,hogy sajnos a település lélekszáma és az egyházközséghez tartozó egyháztagok száma is az elmúlt két évtizedben jelentősen csökkent. 1996. év augusztusától a lelkészi szolgálatot Répási István végzi, az egyházközség gondnoka Kiss György. A templom 1894-ben épült, teljes felújítása a 2011.évben volt. A parókia 1862-ben épült. A templomnak két harangja van. A településen még van általános iskola, amelyben az 1990.évtől folyamatos a hitoktatás. A 2008.évtől Magyarhomorog lett a Körösszakáli Református Egyházközség székhelye is, a lelkészi szolgálatokat a szomszédos községben a mindenkori Magyarhomorogi református lelkipásztornak kötelessége ellátni az ide vonatkozó egyházi törvények szerint. Az egyházi élet jelentősebb eseményei : keresztelések, esketések, konfirmáció igény szerint, temetési szertartások szükség esetén, kirándulások, gyermektáborok, ünnepi, rendkívüli alkalmak, vasárnaponként rendszeresen istentiszteletek, kéthetenként bibliaóra, lelkigondozói beszélgetések. A lelkipásztor iskolai, községi eseményeken, ünnepeken, rendkívüli alkalmakon köszöntést, áldást, imádságot mond felkérés és igény esetén. Az önkormányzat hivatalos honlapja számára mellékletként küldünk néhány képet is az közelmúlt néhány eseményéről.

A lelkészi hivatal hivatalos elérhetőségei a következők :

Címe – 4137. Magyarhomorog, Honvéd utca 2.sz.

Telefonszám : 06/30-231-3805.

E-mail cím : magyarhomorog@reformatus.hu