Magyarhomorog

Magyarhomorog Biharkeresztestől délnyugatra, Komádi és Körösszakál között a Sebes- Körös közelében fekvő Árpád-kori település. Nevét Humuroc néven már 1214-ben említette a Váradi Regestrum. 1273-ban Homrok, 1291-ben Humuruk, 1332-ben pedig Humrugd néven írták nevét, majd 1553-ban Kis-Homorog néven a Literaty, Vémen és Csáky családok birtokába került. 1910-ben 1669 lakosából 1475 magyar volt, 183 pedig román.

A település mai, neobarokk stílusú templomát 1894-ben építette Tóth Imre mezőkeresztesi mester, Veres Károly nagyszalontai építész tervei alapján. Belső kialakítása neoklasszicista stílust követ. 2005-ben kezdték el a templom felújítási munkálatait. Először a tető háromnegyed része lett kijavítva, majd 2006-ban befejezték a templom tetejének teljes felújítását, csatornázását is. 2011-ben szigetelték a falakat, kicseréltek minden nyílászárót és elektromos padfűtést alakítottak ki. Újra festették a felújított templom sisakot, s teljesen megújult a templomkert is, ahol az első, második világháborúban elesett magyarhomorogiaknak emléket állító alkotás áll. A település célja, hogy életben tartsa a világháborúkkal kapcsolatos társadalmi emlékezetet és ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitások erősítéséhez.

Magyarhomorogon az eltelt évek alatt számos előremutató fejlesztés valósult meg. 2009-ben a magyarhomorogi óvodát teljesen felújították, új külső burkolatot és festést kapott. Az új játszóudvar az óvoda épülete mögé került, és a régi raktárból kialakításra került egy esztétikus, tágas fejlesztő, valamint sószoba. Új „funkcióval” bővült a magyarhomorogi iskola és óvoda, hiszen már nem csak a gyerekeknek adnak helyet, hanem részt vállalnak a település energiaracionalizálásában is az épületek tetejére kihelyezett napelemek révén. Magyarhomorog Községben hosszú évek óta égető szükség volt a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális körülményeinek rendezésére, ami az évek során megvalósult. A Magyarhomorog Fejlődéséért Alapítvány célja, hogy működésével, anyagi eszközök átadásával és egyéb módon segítse a településen élő fiatalok és szociálisan rászoruló családok, idősek, betegek, hátrányos helyzetűcsoportok esélyegyenlőségének megteremtését. Az alapítvány több pályázat benyújtásánál is sikert aratott. 2013-ban az önkormányzat önerőből megvásárolta a település központjában üresen álló varroda épületét. Itt alakították ki a jelenleg működő varrodát és szőnyegszövő üzemet. Megvásárolták a település központjában lévő szintén üresen álló bolt épületét is, ahol jelenleg szociális bolt kialakítása van folyamatban. Magyarhomorog Község Önkormányzat Startmunka mintaprogramjaiban előállított termékek jó minőségét az is tanúsítja, hogy a dobogó első fokára állhattak a XIX. Bihari Számadó Napokon. A község vezetése a környező települések úttörőjeként 2006-ban helyezte üzembe az első szalmabálás kazánját. A település intézményrendszere korszerű, modern. A Magyarhomorogi Idősek Otthonában 31 fő ellátott él. Az otthon jól megközelíthető helyen fekszik. Az itt élő idősek, családias, gondoskodó környezetben élhetik mindennapjaikat. A Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás – melynek gesztor intézménye Magyarhomorog – azzal az igen nemes céllal jött létre, hogy tiszta, esztétikus környezetben, minőségi neveléssel csökkentse az itt élő gyermekek hátrányos helyzetét. A Szabó Pál Általános iskolába a helyi gyerekeken kívűl több környező településről is érkeznek diákok szép számban.  Az iskolában 100%-os szakos ellátással minőségi oktatás folyik. Ezt igazolják a tanulmányi versenyek erdeményei is. Tanulóink több országos illetve egyéb tanulmányi versenyeken is az élvonalban végeznek.

A település kulturális és közösségi életében fontos szerepet töltenek be az egyesületek, civil szerveződések. Csaknem 20 éve működik Magyarhomorogon felnőtt táncegyüttes, amely megalakulásakor  célul tűzte ki a magyar néptánc értékeinek és a magyar népi hagyományoknak hiteles bemutatását. 2004-ben alakult meg az Idősklub, melynek tagjai azóta aktív részesei a helyi közösségi és kultúrális életnek.

A szemet és lelket egyaránt gyönyörködtető Arborétum mondhatni a település közepén, mintegy 2 Ha területen fekszik, ahol olyan, a kertépítésben ma használt díszfa- és cserje fajokat- fajtákat láthatnak, amelyek leginkább ellenállnak az alföldi szélsőséges klíma- és talaj viszonyoknak. Ezek a növények nagyrészt lombhullató díszfák, díszcserjék, lomblevelű örökzöldek, fenyőfélék. Ismeretterjesztés, illetve kikapcsolódás céljából az arborétum látogatható.

A Szabadidőpark családi kirándulásokhoz, települési rendezvényekhez, osztálykirándulásokhoz, tanulmányi versenyek lebonyolításához, mese-kézműves foglalkozások és egyéb kistérségi programok megvalósításához ad teret Magyarhomorogon. A település központjában található Községi könyvtárban – amely egy tájjellegű épületben kapott otthont – nem csak az olvasni vágyókat várják, hanem az épületben megtekinthető helytörténeti múzemumban is várják az idelátogatókat. A pihenni és a horgászni vágyókat a közelben folyó Sebes Körös, illetve a községben található  horgásztó várja. A túrázókat a kék túra útvonal, amely a beleci víztározó melletti Kónya dombon vezet át, ahol réz– és honfoglalás kori leleteket találtak. A település határában közel 500 ha védett terület van, ahol védett madarak fészkelőhelyei találhatók pl.: túzok vagy parlagi tyúk. Vadak közül szarvas, vaddisznó, õz, fácán is vendég a határban, de van itt sólyom, ölyv, sas, vércse is. Az idelátogatóknak  a Margit Vendégházban és az Ancsa Vendégházban két minden igényt kielégítő, korszerűen felszerelt épületben  is lehetőségük van kipihenhenni a mindennapok  fáradalmait.

A településünkről készült képes prezentáció ide kattintva megtekinthető >>